Privacy- en Cookiestatement

1. Algemeen

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Q-International B.V. en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze worden gebruikt. Q-International B.V. verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens mede ten behoeve van Q-dance B.V. en aan deze vennootschappen gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen: Q-dance).

Q-dance biedt op internet, waaronder via social media, uiteenlopende Dienstverlening aan Gebruikers waarbij persoonsgegevens verzameld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld:

- de mogelijkheid om kaarten te kopen voor evenementen
- aanbod van informatie (inclusief audiovisueel materiaal, zoals films, televisieseries, trailers en previews) op websites van Q-dance;
- mobiele apps;

Het privacy- en cookiestatement is van toepassing op alle Dienstverlening die Q-dance aanbiedt op internet en via apps.

Als een Gebruiker dit privacy-en cookiestatement heeft geaccepteerd op een platform van Q-dance (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend op www.defqon1.nl) dan geldt deze toestemming ook voor meerdere Q-dance platforms (cross-domain). Klik hier voor een overzicht van Q-dance websites, waarvoor een cross-domain toestemming geldt.

 Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt Q-dance gegevens over de Gebruikers wanneer zij zich:

a)         voor het eerst (d.m.v. een Q-dance Account) registreren voor de Dienstverlening en als zij vervolgens van de Dienstverlening gebruik maken;

b)         gebruik maken van de Dienstverlening (website-bezoek en app gebruik) en

c)          bij elk contact tussen Q-dance en de Gebruiker.

Die informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de Dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen factureren, om de Dienstverlening te verbeteren, om een profiel mee op te stellen waarmee de Dienstverlening of advertenties en andere commerciële communicatie kan worden toegespitst op de persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker, om ondersteuning te bieden aan de Gebruiker, en voor de andere doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden beschreven.

Q-dance heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens), onder nummer M1651200.

 

2. Definities

Q-dance Account: de persoonlijke registratie, bestaande uit de gebruikersnaam/emailadres en het wachtwoord, waarmee Gebruiker toegang tot de Dienstverlening krijgt.

Apparaten: de apparaten, zoals PCs, smartphones of tablets, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Dienstverlening.

Content: Informatie (inclusief audiovisueel materiaal zoals trailers en previews) die Q-dance als onderdeel van de Dienstverlening beschikbaar stelt.

Dienstverlening: de dienstverlening die Q-dance op internet en via apps aanbiedt aan de Gebruikers, al dan niet na betaling, via het Q-dance Account, via ongeregistreerd website-bezoek en via app gebruik, en uitsluitend voor eindgebruik onder de toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden Q-dance, zoals www.defqon1.nl.

Gebruiker: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Dienstverlening afneemt van Q-dance.

Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende de Gebruiker, waarmee de Gebruiker direct of indirect herleid kan worden, waaronder begrepen een IP-adres.

Privacy- en cookiestatement het onderhavige privacy- en cookiestatement van Q-dance.

Q-dance de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Q-International B.V., Noordeinde 128 H (1121 AL) te Landsmeer. 


3. Hoe Q-dance informatie verzamelt

Q-dance verzamelt informatie over de Gebruikers op de volgende manieren:

Direct van de betrokken persoon zelf:

bijvoorbeeld als de betrokken persoon een Q-dance Account aanmaakt, als hij zich opgeeft voor een speciale actie of promotie van Q-dance, als een Gebruiker een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met Q-dance, bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienstverlening of als Q-dance Gebruikers de gelegenheid biedt om zelf informatie te plaatsen op websites.

 Als gevolg van het gebruik van de Dienstverlening:

Gebruikers hebben met hun Q-dance Account toegang tot de Dienstverlening, en daarnaast kan Q-dance de Dienstverlening ook aanbieden aan personen zonder Q-dance Account. Als de Gebruiker daarvoor toestemming geeft, kan Q-dance in het kader van de Dienstverlening de unieke kenmerken van het gebruikte Apparaat uitlezen en opslaan. Aan de hand van het Q-dance Account en/of de unieke kenmerken van het Apparaat waarmee de Gebruiker toegang heeft tot de Dienstverlening, kan Q-dance bijhouden welk gebruik Gebruikers maken van de Dienstverlening, inclusief de Content die met gebruikmaking van het Q-dance Account wordt bekeken. Voor zover gebruik wordt gemaakt van mobiele apparaten, wordt in het kader van de Dienstverlening de locatie van het Apparaat doorgegeven aan Q-dance. Voorafgaand aan installatie van dergelijke apps op een mobiel Apparaat, wordt uitdrukkelijk toestemming aan de Gebruiker gevraagd om locatiegegevens van Gebruiker vast te mogen leggen en te mogen gebruiken. Q-dance maakt daarnaast gebruik van cookies (zie hierna) om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Dienstverlening.

Van derden:

Als een Gebruiker of een andere bezoeker van een Q-dance website bijvoorbeeld sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in onze Dienstverlening, kan Q-dance bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals Facebook, Twitter en Google+. Q-dance kan ook informatie ontvangen van partners die worden ingezet bij de Dienstverlening. Q-dance maakt bijvoorbeeld gebruik van de diensten van andere partijen die haar helpen het gebruik van de Content en websites in kaart te brengen en te analyseren. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics. Dit is een tool die het voor Q-dance inzichtelijk maakt hoe Gebruikers een Q-dance website bekijken (waar klikken gebruikers op en hoe vaak).

Ook kan gedacht worden aan partners die in opdracht van de Gebruiker voor de betaling van de Dienstverlening zorgen. Een voorbeeld is i-Deal, PayPal of Adyen , die de betalingstransacties verzorgt tussen Gebruiker en diensten en producten van Q-dance. 


4. Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die vanuit de websites van Q-dance kunnen worden geplaatst op de Apparaten van Gebruiker. Zo kan bijvoorbeeld de Gebruiker bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen op zijn of haar Q-dance Account.

Ook van andere bezoekers van de websites van Q-dance (die niet zijn ingelogd met een Q-dance Account) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de websites.

Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als de Gebruiker zijn browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend gebruik van de Dienstverlening worden uitgelezen.

Voor zover Q-dance met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van dit privacy- en cookiestatement.

Q-dance plaatst zelf cookies, om de Gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat hij opnieuw moet inloggen in zijn Q-dance Account. Q-dance kan ook cookies plaatsen ten behoeve van maken van profielen. Q-dance kan ook tracking-cookies plaatsen, die worden gebruikt door Q-dance als u als bezoeker doorsurft naar websites van derden waar via een RTB en / of Programmatic netwerk Q-dance advertenties kan plaatsen. Daarnaast maakt Q-dance gebruik van derden om het gebruik van haar Content, websites, apps en de Dienstverlening te analyseren.

Deze derden plaatsen ten behoeve van Q-dance ook cookies op uw Apparaten, die gebruikt worden om in kaart te brengen hoe Gebruikers de Dienstverlening gebruiken. Voorbeelden zijn Google Analytics en ComScore.

Cookies van derde partijen worden door derde partijen op uw Apparaten geplaatst, en alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld.

Derden die via de Dienstverlening cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld advertentienetwerken die de advertenties plaatsen op de websites van Q-dance.  Advertentienetwerken laten doorgaans zogenaamde “tracking cookies” achter op uw Apparaten. Tracking cookies stellen adverteerders in staat uw surfgedrag te volgen, zodat zij zoveel mogelijk relevante advertenties kunnen tonen op websites die u bezoekt.

Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+ kunnen cookies plaatsen via de websites van Q-dance. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van Q-dance kunnen worden aangeboden om Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Klik hier voor een compleet overzicht van alle cookies die worden geplaatst vanaf de websites van Q-dance. ( intern Q dance ; link naar about/events  )

Wil je meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites van Q-dance en over hoe en waarvoor deze cookies worden gebruikt, lees dan de privacy & cookie statements van deze partijen op hun respectievelijke websites. 

Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Dienstverlening geen nieuwe cookies meer worden ontvangen.

De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser.

Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. NB: een bezoeker van de website of een Gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt.

Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Gebruiker of de bezoeker van de Dienstverlening geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Dienstverlening of de Dienstverlening.


5. Doeleinden: waarom verwerkt Q-dance informatie?

Q-dance gebruikt bijvoorbeeld het Q-dance Account om je toegang te verlenen tot de Dienstverlening en de Content, en andere informatie die bij de registratie is opgegeven (zoals naam en geboortedatum) kan worden gebruikt om na te gaan of de Gebruiker voldoet aan de gestelde eisen. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienstverlening of gepland onderhoud (service-e-mails).

Bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd kunnen nodig zijn voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de Dienstverlening.

Q-dance streeft ernaar de Dienstverlening zo relevant mogelijk te laten zijn voor de Gebruiker. Q-dance kan daarom de Content, inclusief advertenties op websites en in apps, aanpassen aan de voorkeuren van de Gebruiker en persoonlijke aanbevelingen doen. Om dit te kunnen doen, houdt Q-dance een profiel bij op basis van het gebruik dat de Gebruiker maakt van de Dienstverlening, inclusief de Content die de Gebruiker opvraagt, om een beeld te krijgen van de vermoedelijke interesses van de Gebruiker. Op basis van deze interesses kan Q-dance dan de Content, inclusief advertenties op Q-dance-websites en in apps, (laten) aanpassen voor verschillende groepen klanten. Zo kan de Gebruiker bijvoorbeeld op basis van surfgedrag opgenomen worden in een bepaalde categorie, zoals ’mannen in de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar, getrouwd en kinderen met een interesse in voetbal’. Deze groep krijgt andere advertenties te zien dan de categorie ’vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar, ongetrouwd en interesse in reizen’.

Q-dance kan deze profielen ook inzetten voor campagnes voor online adverteerders. Q-dance is en blijft eigenaar van deze profielen en zal deze profielen nooit beschikbaar stellen aan derde partijen. De profielen die op deze manier worden ingezet hebben altijd betrekking op een groep van gebruikers (bijv. ‘vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar’) en zien dus niet op individuele individuen.

Q-dance kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS, pushberichten vanuit apps of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen van zichzelf onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om Gebruikers op de hoogte te houden over de Dienstverlening en de Content (nieuwsbrief e-mails).

Gebruikers kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden.

Voor anderen dan Gebruikers geldt dat Q-dance hen alleen zal benaderen als de betrokkene daarom gevraagd heeft, bijvoorbeeld door zich daarvoor op te geven.

Q-dance gebruikt de (verbruiks)gegevens van alle Gebruikers om in algemene zin te analyseren hoe de Dienstverlening gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienstverlening en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen Apparaten of browsers een Gebruiker de Content opvraagt. 

Q-dance verwerkt de informatie over de Gebruikers en het gebruik van de Dienstverlening ook om misbruik van de Dienstverlening en de Content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (inclusief de rechthebbenden op de Content) veilig te stellen.

Q-dance kan contact opnemen met Gebruikers en voormalig Gebruikers en bezoekers van de Dienstverlening die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. Q-dance kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan Gebruikers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien zij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven.

Informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op Q-dance rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

Q-dance kan deze profielen ook inzetten voor campagnes voor online adverteerders. Q-dance is en blijft eigenaar van deze profielen en zal deze profielen nooit beschikbaar stellen aan derde partijen. De profielen die op deze manier worden ingezet hebben altijd betrekking op een groep van gebruikers (bijv. ‘vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar’) en zien dus niet op individuele individuen.

 

 6. Welke informatie verzamelt Q-dance over de Gebruikers? 

Q-dance verzamelt en verwerkt de volgende informatie over de Gebruikers, voor de doeleinden die elders in dit privacy- en cookiestatement zijn toegelicht:

a. Contactgegevens en Q-dance Account
Q-dance bewaart de contactgegevens die Gebruikers opgeven als zij zich registreren voor het Q-dance Account of een promotionele actie. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet.

b. Betaalgegevens
Als er een betaling moet plaatsvinden, laat Q-dance – via de partij die namens haar de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienstverlening (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).

c. Informatie die door de Gebruikers zelf wordt geplaatst
Q-dance kan de mogelijkheid bieden om reacties te plaatsen op Content. Q-dance mag deze informatie tonen op de websites of in apps of sociale media tools die zij ontwikkelt om de Dienstverlening te bieden of promoten.

d. Informatie over de opgevraagde content 
Q-dance kan bijhouden welke Content wordt opgevraagd met behulp van cookies en/of het Q-dance Account van een Gebruiker.

e. Andere informatie over het gebruik en de dienstverlening
Q-dance kan ook meer algemene informatie verzamelen over het gebruik dat Gebruikers en website-bezoekers maken van de Dienstverlening, bijvoorbeeld door bij te houden hoe vaak en vanaf welk IP-adres de Gebruiker inlogt, met welke browser de websites bezocht wordt of met welk type Apparaat de Content wordt opgevraagd. Ook kan Q-dance bijhouden of en hoe de Gebruiker reageert op (interactieve) acties op websites (het meedoen door een Gebruiker aan een (nieuws)quiz, vragenlijst etc).

f. Informatie over de app(s) van Q-dance
Bij gebruik van de app(s) van Q-dance op een mobiel Apparaat, kan de unieke identificatiecode van dat Apparaat worden verzameld. Q-dance kan ook het gebruikte type Apparaat vastleggen of de versie van het gebruikte besturingssysteem. Daarnaast kan worden vastgelegd hoe en waar de app gebruikt wordt en waar deze is gedownload.

 g. Informatie over de reacties op mails
Als Q-dance e-mails verstuurt aan de Gebruikers, kan informatie worden verzameld over de manier waarop de Gebruiker reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend en/of wordt geklikt op de links die erin staan.

h. Informatie naar aanleiding van contact met de Gebruiker
bijvoorbeeld als een Gebruiker een vraag stelt per e-mail of contact opneemt met de telefonische helpdesk.


7. Met wie deelt Q-dance deze informatie? 

Binnen het Q-dance-concern:
De verzamelde gegevens worden door Q-International B.V. mede verwerkt ten behoeve van Q-dance en aan deze vennootschappen gelieerde ondernemingen. Deze ondernemingen kunnen toegang krijgen tot deze gegevens voor zover dat past binnen de doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden beschreven.

Met (andere) leveranciers van Q-dance:
Q-dance kan informatie over Gebruikers doorgeven aan leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld een mailingbedrijf, call center, incassobureau, marktonderzoeksbureau of de partij die in opdracht van Q-dance betrokken is bij de technische realisatie van een website of app).

Met andere partners van Q-dance:
In specifieke gevallen is het in het kader van de hiervoor beschreven doeleinden nodig om informatie te delen met derden die deze informatie zelfstandig gebruiken. Daarnaast kan Q-dance voor marketingdoeleinden informatie verstrekken aan andere door Q-dance geselecteerde partners.
Daarvoor zal Q-dance eerst afzonderlijk toestemming vragen.

Met de autoriteiten en anderen:
In uitzonderlijke gevallen kan Q-dance gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als Q-dance daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

 

8. Rechten van Gebruikers ten aanzien van hun informatie 

Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, hebben op grond van de wet bepaalde rechten. Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door Q-dance verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Q-dance via e-mail, telefoon, post en/of SMS, of hun gegevens (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving.

Indien de Gebruiker van deze mogelijkheden gebruik wil maken of andere vragen heeft over het gebruik van zijn gegevens dan kan dat door contact op te nemen via het e-mailadres legal@q-dance.com  of via het contactformulier op onze site.

 

9. Personen jonger dan 16 jaar. 

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen zich uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd aanmelden als Gebruiker.

De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige Gebruiker dienen in het belang van de minderjarige Gebruiker dit privacy- en cookiestatement te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige Gebruiker de rechten van de betreffende Gebruiker uitoefenen.

Q-dance raadt ouders of wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige Gebruiker maakt van de Dienstverlening en om dergelijke Gebruikers bewust te maken van het gebruik dat van hun persoonsgegevens kan worden gemaakt op grond van dit privacy- en cookiestatement.

 

10. Beveiliging van informatie 

Q-dance handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie over Gebruikers en bezoekers van de websites of apps dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Vragen over deze beveiliging kunnen gericht worden aan legal@q-dance.com of via het contactformulier op onze site.  


11. Links naar websites van Derden

De Dienstverlening kan links naar websites van derden bevatten. Q-dance is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites aanbieden.
Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende website.

 

12. Aanpassingen van het privacy- en cookiestatement

Het kan zijn dat Q-dance in de toekomst besluit tot aanpassing van dit Privacy en cookie statement. Mocht dat het geval zijn, dan zal Q-dance Gebruikers hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde Privacy en cookie statement. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy- en cookiestatement kan altijd op de betreffende Q-dance-website of -app worden geraadpleegd.

Follow us